Sharing Knowledge - Creating Future

Tiêu chí đánh giá xếp hạng các trường ngoài công lập của Edupedia Việt Nam

  |   Viết bởi :

Edupedia Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Hệ Thống Đánh Giá Xếp Hạng Các Trường Ngoài Công Lập:  Dựa trên 3 chỉ tiêu:  Trường học xanh (Green School - theo tiêu ...

Edupedia Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Hệ Thống Đánh Giá Xếp Hạng Các Trường Ngoài Công Lập: 

Dựa trên 3 chỉ tiêu: 

  • Trường học xanh (Green School - theo tiêu chuẩn đánh giá/khảo sát của tổ chức Project Learning Tree Hoa Kỳ)

  • Sự chuyển giao kiến thức (kết nối giữa giáo viên, nhà trường với cộng đồng)

  • Chỉ số giáo dục phát triển bền vững 

 

Đánh giá theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

  • Bắt đầu dự án Hanoi Green School: tiến hành bổ sung cơ sở vật chất (lắp đặt năng lượng mặt trời, xây dựng hệ thống tái chế, phân hủy,vv), đào tạo giáo viên theo Green School (có thể dưới hình thức trực tiếp - tại quốc gia khác, hoặc online qua khoá học của Project Learning Tree)

 

Giai đoạn 2:

  • Khuyến khích giáo viên, ban lãnh đạo nhà trường lên tiếng để chia sẻ ý kiến, quan điểm, kinh nghiệm, cũng như đưa ra tranh luận cần thiết để tìm kiếm sự thay đổi trong các phương diện của giáo dục hiện tại.

  • Nhà trường chia sẻ tiến trình dự án Hanoi Green School với cộng đồng giáo dục nói chung và xã hội nói riêng bằng việc tổ chức các hoạt động về môi trường xanh và quảng bá mục tiêu giáo dục phát triển bền vững.

 

Giai đoạn 3:

  • Nhà trường hoàn thiện hệ thống Green School, đăng ký nhận chứng chỉ Green School của Project Learning Tree

  • Học sinh và giáo viên thực hiện bản khảo sát để đánh giá chỉ số phát triển bền vững.