Sharing Knowledge - Creating Future

Giáo dục sớm trẻ nhỏ về nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ

  |   Viết bởi : Gia Nam

Những bài học về nghệ thuật trong trường hiện nay dường như không được công nhận xứng đáng với những giá trị của chúng. Các bộ môn về nghệ thuật thường là những môn học phụ, ngoại khóa trong các chương trình học của trẻ.

Những bài học về nghệ thuật trong trường hiện nay dường như không được công nhận xứng đáng với những giá trị của chúng. Các bộ môn về nghệ thuật thường là những môn học phụ, ngoại khóa trong các chương trình học của trẻ.

Mặc dù vậy các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo dục nghệ thuật có vai trò lớn trong việc cải thiện kỹ năng đọc và hiểu (Gravalin & Maki, 2013), tăng khả năng sáng tạo của học sinh (Noeru Boddington, 2008), góp phần phát triển kỹ năng tư duy nghệ thuật và đánh thức ý thức nhận biết và bảo vệ cái đẹp (Sungurtekin & Cakir-İlhan, 2015; Yazari, Aslan & Sener, 2014). Chính vì vậy, với mục đích để giáo dục nghệ thuật hiệu quả, việc nghiên cứu nội dung của giáo dục nghệ thuật là điều cần thiết, và giáo dục nghệ thuật cũng cần được đưa ra ở mọi cấp độ trong hệ thống giáo dục.

Hiện nay cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau nảy sinh giữa các nhà nghiên cứu về nghệ thuật thị giác và giáo dục thẩm mỹ. Có quan điểm cho rằng trẻ em chưa đủ hiểu biết, và nhiệm vụ của giáo viên phải là người khai phá cho trẻ. Tuy nhiên, theo Bresler (1998), rất ít trẻ em trong lớp học bị kiểm soát chặt chẽ mà có thể thực hiện các hoạt động nghệ thuật sáng tạo. Hơn nữa, Wright (2003) lập luận rằng trong giáo dục nghệ thuật nếu giáo viên không nên đưa ra nhiều hướng dẫn cho trẻ em. Giáo dục nên tạo điều kiện để khuyến khích trẻ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật dựa trên trí tưởng tượng vô cùng của trẻ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những giá trị về thẩm mỹ đối với trẻ nhỏ dường như cũng không được coi trọng, vì vậy các giáo viên mầm non tốt nghiệp, không có đủ kỹ năng nhưng lại phải làm các hoạt động nghệ thuật với trẻ. Các giáo viên mầm non cũng cho rằng giáo dục nghệ thuật mà họ được học trong các trường đại học là không đủ để cung cấp cho họ sau khi tốt nghiệp. Khi tiến hành giảng dạy thực tế tại các trường mầm non, ngoài việc chưa đủ kỹ năng giảng dạy nghệ thuật cho trẻ, các giáo viên vấp phải khó khăn về thiếu các công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy: phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật, công nghệ giáo dục...đôi khi hoạt động trải nghiệm nghệ thuật còn bị ngăn cản bởi những lo ngại về vấn đề vệ sinh lớp học, vệ sinh của trẻ (dùng các loại sơn khác nhau trong tiết học mỹ thuật).

Trong một nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố trên tạp trí nghiên cứu giáo dục Á- Âu (Eurasian Journal of Educational Research - EJER, 2017), có đề cập đến việc muốn giáo dục sớm trẻ nhỏ về nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ. Điều kiện tiên quyết cần phải có ở một giáo viên đó chính là nhận thức, kinh nghiệm về nghệ thuật thị giác, thẩm mỹ phải ở một trình độ nhất định. Đủ để giáo viên là tấm gương, người hướng dẫn, người bạn cùng thực hiện các hoạt động với trẻ - nền tảng kích thích sự sáng tạo và phát triển tư duy thẩm mỹ của trẻ.

Nghiên cứu được thực hiện với nhóm: 10 sinh viên cơ sở và 10 sinh viên cao cấp trong chương trình Giáo dục Mầm non tại Đại học Ege ở İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Mười người sinh viên cơ sở không tham gia bất kỳ khóa học nào về nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ dành cho giáo viên mầm non. Mười người còn lại đã tham gia các khóa học về nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ, đặc biệt tham gia 2 khóa học: Phát triển nghệ thuật ở trẻ em và Sáng tạo và nghệ thuật trong thời thơ ấu của trẻ em, được cung cấp bởi các tác giả của nghiên cứu này. Mỗi nhóm gồm một nam và chín nữ. Trong khi tuổi trung bình của giáo viên tiền dịch vụ cơ sở là 18, tuổi trung bình của giáo viên tiền dịch vụ cao cấp là 21.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những sinh viên đã tham gia các khóa đào tạo, có nhận thức tốt hơn và đóng góp nhiều ý tưởng trong việc thực hiện các chương trình về nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ nhỏ. Cũng qua đây, chúng ta có được những giải pháp cụ thể trong công tác đào tạo giáo viên và những hướng dẫn chi tiết để giáo viên tăng khả năng nhận thức về nghệ thuật và thẩm mỹ: tham khảo nghệ thuật, nghệ sĩ và các thành phần nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên cung cấp nhiều tài liệu khác nhau cho trẻ để kích hoạt trí tò mò và sáng tạo; và giáo viên nên sử dụng nhiều công nghệ hơn nếu thậm chí có cơ hội hạn chế để mang nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ vào lớp học (Fox & Schirrmacher, 2014, trang 140). Hoặc các chuyến đi thực địa, viện bảo tàng, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên và dạy trẻ cách suy nghĩ bằng cái nhìn nghệ thuật và cách thể hiện nội tâm của chúng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

Early Childhood Pre-service Teachers’ Views about Visual Arts Education and Aesthetics. Eurasian Journal of Educational Research. 2017.