Sharing Knowledge - Creating Future

Các bài viết cập nhật trên Edupedia (08/04 - 14/04/2019)

  |   Viết bởi :

Các bài viết cập nhật trên kênh Edupedia.vn từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019

 

 

Bài viết nghiên cứu:

- Triết học và giáo dục

Bài viết blog:

- Dạy trẻ về lòng biết ơn

- Dạy trẻ về sự tôn trọng

Bài viết news:

Thực trạng của việc học song ngữ trong hệ mầm non hiện nay

- Big data và giáo dục