Sharing Knowledge - Creating Future

Các bài viết cập nhật trên Edupedia (01/04 - 07/04/2019)

  |   Viết bởi :

Các bài viết được cập nhật trên Edupedia.vn từ 1/4 đến 7/4/2019

 

 

Bài viết nghiên cứu:

- Sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học

 

Bài viết blog:

- Cá nhân hóa việc học tập

-  Kiến thức giới tính dành cho trẻ mầm non

 

Bài viết news:

- Giáo dục sớm trẻ nhỏ về nghệ thuật thị giác và thẩm mỹ

- Giáo viên thiết kế các lớp học dành cho thế hệ tương lai